Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (USC-II.0143.4.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 83 oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).


Wymagane dokumenty

 

·        do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

·        wniosek

·        dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym u tłumacza przysięgłego

 


Opłaty

za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 


Termin załatwiania sprawy

·        14 dni od złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

 


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC.

 


Dodatkowe informacje

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 1 lub 2, telefon 52 58 58 673, 52 58 58 674, 52 58 59 182.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą jest ważne sześć miesięcy od daty jego wydania.

Dokument można uzyskać tylko osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Bydgoszczy lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą.


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00