Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Małżeństwo wyznaniowe (USC-II.0143.2.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

 art.1 § 2 i 3, art. 2-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 j.t.) oraz art. 76-81, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).


Wymagane dokumenty

 ·        do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

·        odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

·        odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim)

·        zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu

 


Opłaty

za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 


Termin załatwiania sprawy

14 dni od złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.


Dodatkowe informacje

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15, budynek A, pokój 1 lub 2, telefon 52 58 58 673, 52 58 58 674, 52 58 59 182.

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania dokumentu.

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.


 wersja do druku
 
Pobierz
zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa_podanie
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00