Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie zgonu (USC-I.0143.4.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2015.2126 j.t.)


Wymagane dokumenty

1.karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.

2.dokument tożsamości osoby zmarłej.

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon

  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

 


Opłaty

nie pobiera się


Termin załatwiania sprawy

od ręki


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego


Tryb odwoławczy

nie przysługuje


Dodatkowe informacje

Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 5, telefon 52 58 58 675, 52 58 58 676.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek

  • krewni zstępni

  • krewni wstępni

  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa

  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

  • inne osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00