Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Likwidacja szkoły lub placówki niepublicznej (WE.III.0143.3.14.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 z późn. zm.) 
 


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej
2. Załączniki:
- zaświadczenie o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 301, tel. 52 58-58-996, tel. 52 58-58-800.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o likwidację szkoły lub placówki niepublicznej WE.III.0143.3.15.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00