Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej (WE.III.0143.2.14.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz.  996  ze zm.)


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
2. Załączniki:
a)  pozytywna opinia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o spełnianiu przez szkołę    wymagań    określonych w art. 14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe;
b)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie      z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister    właściwy do spraw zdrowia, należy przedstawić opinię tego ministra;
c)  zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 301, tel. 52 58-58-996, tel. 52 58-58-800.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej WE.III.0143.2.14.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00