Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Skreślenie w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B WGK-III.0143.4.13.2016 (WGK-III.0143.4.13.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 64  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik do karty usługi- WGK-III.0143.4.13.2016) o dokonanie skreślenia w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.


Opłaty

Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

1. W ciągu miesiąca.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Organ administracji publicznej, przed dokonaniem wpisu może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 10, tel. 52-58-58-110.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

  1. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
  2. Wniosek o dokonanie stosownego wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście (prezydentowi miasta) w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.
  3. Za dokonanie wypisu z rejestru o wpisie pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 26 zł.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o dokonanie skreślenia w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załączniku A i B WGK III 0143_4_13_2016_formularz_wniosek
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00