Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (WGK-I.0143.4.1.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458)


Wymagane dokumenty

  1. Do zarejestrowania - wniosek (załącznik do karty usługi WGK-I.0143.4.1.2017) o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
  2. Do wyrejestrowania -  wniosek (załącznik do karty usługi WGK-I.0143.4.1.2017) o wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.


Opłaty

  1. Zarejestrowanie - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru wynosi 17 zł., płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
  2. Wyrejestrowanie - bez opłat.


Termin załatwiania sprawy

W ciągu 7 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, tel.: 52 32 88 118, 52 58 58 118


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje

  1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji
  2. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.
  3. Wykreślenie sprzętu pływającego z rejestru następuje na wniosek jego posiadacza.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb WGK-I.0143.4.1.2017
Pobierz
Wniosek o wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb WGK-I.0143.4.1.2017
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00