Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne WGK-III.0143.8.4.2016 (WGK. III.0143.8.4.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (załącznik do karty usługi WGK.III.0143.8.4.2016) o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, obejmujący pisemną informację o:
  • pochodzeniu psa, jego rasie, wieku i płci,
  • miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.
 2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 82,00 zł – dla osób fizycznych, 616,00 zł - dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 10  tel. 52 58 58 110.

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 


Dodatkowe informacje

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 1. amerykański pit bull terrier,
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 3. buldog amerykański,
 4. dog argentyński,
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 6. tosa inu,
 7. rottweiler,
 8. akbash dog,
 9. anatolian karabash,
 10. moskiewski stróżujący,
 11. owczarek kaukaski


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej z agresywną, WGK_III_0143_8_4_2016
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00