Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zaświadczenia o spłacie należności pieniężnej (WK-III.0143.1.1.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 - j.t. ze zm.)


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia /druk dostępny/,
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
3. Dowód osobisty do wglądu lub pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia.
 


Opłaty

Opłata skarbowa:
– za każdy wydany egzemplarz zaświadczenia 17 zł,
– w razie przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy lub odbioru zaświadczenia 17 zł,
– w razie poświadczenia zgodności z oryginałem, przedłożonej kopii pełnomocnictwa plus 5 zł,
płatne przelewem na rachunek Miasta Bydgoszczy nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, bądź w punkcie obsługi klienta Bank PeKaO S.A. ul. Jezuicka 10, w dniu złożenia wniosku, przedłożenia pełnomocnictwa.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości tel. 52 5858-288,  ul. Jezuicka 6-14, pokój 209.


Tryb odwoławczy

-


Dodatkowe informacje

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie dotyczące spłaty należności zabezpieczonych hipotecznie, ujętych w ewidencji księgowej Referatu należy przedłożyć wyciąg z Księgi Wieczystej lub zawiadomienie Sądu Rejonowego o wpisie hipoteki.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wydanie zaświadczenia o spłacie należności pieniężnej - WK_III_0143_1_1_2014 - wniosek
Pobierz
do wniosku o wydanie zaświadczenia
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00