Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zwrot nadpłaty lub nienależnie dokonanej wpłaty mającej charakter cywilnoprawny (WK-III.0143.2.1.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 - j.t.)


Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot ze wskazaniem sposobu zwrotu nadpłaty: na rachunek bankowy, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku lub stwierdzenia nadpłaty z urzędu.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości, ul. Jezuicka 6-14, pokój 121, 206, 209, 210 tel. 52 5858-288.


Tryb odwoławczy

-

 


Dodatkowe informacje

1. W przypadku występowania zaległości mających charakter cywilnoprawny w zobowiązaniach niepodatkowych z innego tytułu, potrąca się te zaległości z powstałej nadpłaty, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Dokonanie potrącenia potwierdza się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu (art. 498 i 499 k.c.).
2. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub widniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy albo adres zamieszkania (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.), lub w kasie Urzędu przy ul. Jezuickiej 6-14, pokój 220.

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Zwrot nadpłaty lub nienależnie dokonanej wpłaty mającej charakter cywilnoprawnyWK_III_0143_2_1_2014- wniosek
Pobierz
do wniosku o zwrot nadpłaty
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00