Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zwrot wpłaty (WK-III.0143.3.1.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 - j.t.)


Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot ze wskazaniem sposobu zwrotu wpłaty: na rachunek bankowy, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/. 


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni lub po uzyskaniu odpowiedzi na wysłane zawiadomienie o zarachowaniu wpłaty do sum do wyjaśnienia.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości tel. 52 5858-288 ul. Jezuicka 6-14, pokój 209.


Tryb odwoławczy

-


Dodatkowe informacje

1. Zwrot wpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub istniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy lub adres zamieszkania (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.), albo w kasie Urzędu.
2. Wpłaty należne na rzecz Miasta lub Skarbu Państwa z tytułu zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, lecz wpłacone lub przekazane przelewem przez zobowiązanego na niewłaściwy rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy zostają przeksięgowane z urzędu, niezwłocznie po ustaleniu prawidłowego rachunku.


 wersja do druku
 
Pobierz
Zwrot wpłaty - WK_III_0143_3_1_2014- wniosek
Pobierz
do wniosku o zwrot wpłaty
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00