Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Czasowe zajęcie terenu (WMG-IV.0143-2-6.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

 Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),


Wymagane dokumenty

1.   Komplet   planów  sytuacyjno-wysokościowych (z kolorowym oznaczeniem inwestycji i działek w zakresie wniosku).

2.   Komplet map ewidencji gruntów z naniesioną  inwestycją.(dla sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniami j.w.).

3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z wyrysem

     z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.   Warunki gestora sieci dotyczące przyłączenia.

5.   Opinia ZUDP z mapą.

6.   Decyzja ZDMiKP dla lokalizacji inwestycji na działkach drogowych.

7.   Uzgodnienia z  zarządcami lub użytkownikami terenów Gminy lub Skarbu Państwa (np.ADM, Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa, instytucje państwowe lub samorządowe).


Opłaty

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Gruntami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul Grudziądzka 9-15, pok.nr 1,


Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o czasowe zajęcie terenu
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00