Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego (WMG-I.0143.2.12.2018.BP) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121).

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).


Wymagane dokumenty

w I etapie:

1.    dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości-aktualny odpis  księgi wieczystej,

2.    wypis z  katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej,

3.    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,(jeśli została wydana),  w przypadku braku planu miejscowego,

4.    wstępny projekt podziału,

w II etapie:

1.    mapę z projektem podziału,

2.    wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

3.    protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

4.    wykaz zmian gruntowych


Opłaty

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku (w odniesieniu do poszczególnych etapów).


Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6, tel. 52 58 58 414


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie :

- 7 dni  od daty otrzymania Postanowienia.

- 14  dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

Załatwienie sprawy odbywa się dwuetapowo :

w I etapiewydaje się Postanowienie o możliwości podziału po uzyskaniu właściwych dla danej sprawy opinii ,np.: Wydziału Administracji Budowlanej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp.

etap IIkończy postępowanie - Wydział Mienia i Geodezji po przedłożeniu projektów podziału wykonanych przez uprawnionego geodetę wydaje stosowną decyzję, zatwierdzającą podział nieruchomości.

Wzór wniosku uzależniony jest od trybu postępowania , tzn. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, istnienia planu bądź jego braku.

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości, gdy brak planu zagosp.
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00