Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyznanie ulgi od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (WMG-IV.0143.2.7.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 74.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),


Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok płatności.

2. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody.


Opłaty

Wniosek  nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki  Gruntami  w Wydziale Mienia  i Geodezji  Urzędu  Miasta Bydgoszczy,
ul.Grudziądzka 9-15 ,85-130 Bydgoszcz,
pok. nr 1, pok. nr 4,  pok. nr 11.


Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.


Dodatkowe informacje

Niniejszy  tryb  postępowania  dotyczy udzielenia  ulgi od opłaty rocznej osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny  nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, właściwy organ na wniosek strony udziela 50% bonifikaty od opłaty rocznej. Obowiązują dokumenty potwierdzające wykazane dochody za rok poprzedzający rok płatności: PIT z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z ZUS (emeryci, renciści), zaświadczenie o wysokości zasiłku z Urzędu Pracy. 

Wniosek o uzyskanie 50% ulgi od opłaty rocznej wraz z uzyskanymi dochodami brutto za rokpoprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona składa się każdego roku.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o przyznanie ulgi od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Pobierz
Oświadczenie o dochodach za rok porzedzający rok płatności
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00