Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Sporządzenie wypisu, wyrysu i wyciągu (WMG-I.0143.2.12.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r . poz. 2101)

 


Wymagane dokumenty

Odpis księgi wieczystej (obowiązuje w przypadku wniosku o wyciąg).


Opłaty

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku, a przed odbiorem dokumentów.


Termin załatwiania sprawy

W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok.nr 7, tel. 52 58 58 367


Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego


Dodatkowe informacje

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych wymagane jest wykazanie interesu prawnego - dotyczy osób niebędących właścicielami nieruchomości.


 wersja do druku
 
Pobierz
Obowiązek informacyjny - PGiK
Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Pobierz
Wniosek o dostarczanie dokumentacji elektronicznej przez ePUAP
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00