Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej (WMG-II.0143.2.7.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Mapa geodezyjna z zaznaczeniem wnioskowanej nieruchomości.
  3. Dokumenty potwierdzające możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni. Termin załatwienia sprawy ok. 6 miesięcy. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok nr 123, tel. 52 58 58 421

Kierownik Referatu: Danuta Wawerka tel. 52-58-59-180


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się.


Dodatkowe informacje

Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych bądź z urzędu. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek /opinii urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Administracji Domów Miejskich/, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości. Zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Rada Miasta Bydgoszczy podejmując stosowną uchwałę, bądź Prezydent Miasta Bydgoszczy w formie zarządzenia, zgodnie z zasadami przewidzianymi w uchwale Rady Miasta z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 14, poz. 172 z 2006 r.). Następnie dokonywana jest wycena nieruchomości i podawany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych MB lub SP w drodze bezprzetargowej WMG-II.0143.2.7.2016
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00