Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udostępnienie materiałów Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (WMG-I.0143.2.12.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).


Wymagane dokumenty

Nie dotyczy.


Opłaty

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku, a przed odbiorem dokumentów.

 


Termin załatwiania sprawy

Informacje udzielane są bezpośrednio na miejscu.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. nr 7, tel. 52 58 58 367

 


Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.


Dodatkowe informacje

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych wymagane jest wykazanie interesu prawnego - dotyczy osób niebędących właścicielami nieruchomości.

Wniosek o udostępnianie materiałów powinien składać się z:

·         formularz P + P1 (zbiory danych egib)

·         formularz P + P2 (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych egib)

·         formularz P + P3 (mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza)

·         formularz P + P4 (rejestr cen i wartości nieruchomości)

·         formularz P + P8 (inne materiały)

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Obowiązek informacyjny - PGiK
Pobierz
Wniosek o dostarczanie dokumentacji elektronicznej przez ePUAP
Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P)
Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P1)
Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P2)
Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P3)
Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P4)
Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P8)
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00