Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie oświadczenia o spłacie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w systemie ratalnym (WMG-V.0143.2.8.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

3. Uchwała nr LIX/1149/05 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszcz oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami oraz Uchwała nr XXIV/483/12 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszcz oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami


Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Kopia odpisu z księgi wieczystej (lokalowej) lub zawiadomienia Sadu Rejonowego o założeniu ww. księgi wieczystej.


Opłaty

Wniosek nie podlegaopłacieskarbowej.


Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Lokali i Wspólnot Mieszkaniowych w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. 219, tel. 52 58 58 417


Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.


Dodatkowe informacje

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie oświadczenia o spłacie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym 2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00