Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zmiana naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (WMG-IV.0143-2-7/2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

 ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),


Wymagane dokumenty

1.    Kserokopia  aktu  notarialnego  dot. nabycia/zbycia nieruchomości.

2.    Kserokopia postanowienia  sądu stwierdzającego nabycie spadku/nieruchomości


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Gruntami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul.Grudziądzka 9-15, pok. nr 1, pok. nr 4, pok. nr 11


Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.


Dodatkowe informacje

Niniejszy  tryb  postępowania  dotyczy  nabycia  prawa  użytkowania  wieczystego

na  podstawie  aktu notarialnego bądź  postanowienia  sądu  z obowiązkiem  ujawnienia  użytkownika wieczystego w dziale II księgi wieczystej.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00