Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej (WE-VIII.0143.3.2.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z  2016 r. poz. 176 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (załącznik nr 1)
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego (załącznik nr 2) wraz z podjętymi uchwałami
3. Lista Założycieli (załącznik nr 3)
4. Statut w 3 egzemplarzach (załącznik nr 4)

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Podstawa prawna: art. 1 ust 1 pkt 1a w związku z częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. 


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
pok. nr 323a, tel. 52 58 58 222, 52 58 58 361, 52 58 58 427.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00