Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Decyzja zatwierdzająca regulamin strzelnicy (WE-VIII.0143.2.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 47 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. Z 2012 r. poz. 578 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa


Wymagane dokumenty

1.     Wniosek (załącznik nr 1)

2.     Regulamin strzelnicy w dwóch egzemplarzach


Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. Podstawa prawna: art. 1ust. 1 pkt 1a w związku z częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 783 z późn. zm.)


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
pok. nr 305a - ul. Jezuicka 1, tel. 52 58 58 222, 52 58 58 361, 52 58 58 427.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00