Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej. (WSO-II.0143.14.15.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna


art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym  powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz  członkom ich rodzin  (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1503).


Wymagane dokumenty


W przypadku żołnierza samotnego:
1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
3. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego,
4.Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
5. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany               do pełnienia (odbycia) służby.
6. Oświadczenie żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.
7. Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal(dom) mieszkalny.

W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
3. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany               do pełnienia (odbycia) służby.
4. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
5. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
6. Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.


Opłaty

Brak opłat.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 208
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58 58 226, Kierownik referatu 52 58 58 296


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy pokrywa należności mieszkaniowe za lokale należące do żołnierzy samotnych bądź żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny    od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.
2. Decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy doręcza się osobie, która złożyła wniosek  oraz administratorowi mieszkania i dowódcy jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych,                na której zaopatrzeniu znajduje się wojewódzki sztab wojskowy celem uzyskania refundacji.

Załączniki:
Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom                           uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej.
 

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00