Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie uprawnienia diagnosty do dokonywania badań technicznych pojazdów (WUK-I.0143.2.14.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 


Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2.   Załączniki:

-         dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i wymagane lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,

-         zaświadczenie o ukończeniu szkoleniadla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

-         zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego,

-         kopie opłaty za wydanie uprawnienia diagnosty,

-         oświadczenie, iż załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie cofnięto wnioskodawcy uprawnienia diagnosty.

3.   Zmiany: dokumenty uzasadniające zmianę treści uprawnienia.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 106, tel. 58-58-134.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-I.2 Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00