Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nowej nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe (WUK-II.0143.9.19.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym


Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 Wymagane dokumenty[1]

Wniosek wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nowej nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe.

1. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej:

- dowód rejestracyjny,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

2. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej:

- dowód rejestracyjny,

- pozwolenie czasowe lub pozwolenie czasowe badawcze tablica/tablice/ rejestracyjne,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

3. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe:

- pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne tymczasowe,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

Do wglądu

- dokument tożsamości właściciela

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia

  


[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II. 


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi "Opłaty".


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 103, tel. (52) 58-58-182, 58-58-924.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 tel. 58-59-461, 58 58 462, 58 58 463, fax. 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-II.4,5,9,10 Wniosek o wydanie lub wymianę wtórnika
Pobierz
WUK-II.4,5,8,9,10 Oświadczenie KK WUK-II.0143.4,5,8,9,10
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00