Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami (WUK-III.0143.8.18.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowaniaadministracyjnego


Wymagane dokumenty

A. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia,
2. Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,
- paszport lub karta pobytu w przypadku obcokrajowca,

3. Dokument upoważniający w przypadku załatwiania spraw przez osoby trzecie,


Opłaty

Opłata skarbowa oraz za wydanie dokumentu określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Do 7 dni od daty złożenia wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 113, tel. 58-58-132, 58-58-205, 58-58-232.


Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie jego wydania.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-II.13 i WUK-III-8 Wydanie zaświadczenia, kserokopii dokumentów WUK-II.0143.13
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00