Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WUK-II.0143.12.19.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym


Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego składa w organie rejestrującym właściciel lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj).

Wymagane dokumenty[1]:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:

 

-         dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, faktura)[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.  


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi opłaty za dokonanie rejestracji pojazdu."Opłaty".


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6: tel.58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464


Tryb odwoławczy

-


Dodatkowe informacje

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego można przesłać:

1.    pocztą dołączając kopiedokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu,

2.   drogą elektronicznądołączając kopiedokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

 

Wniosek złożony drogą elektroniczną winien być opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dniaz dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej(Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.) bądź podpisany profilem zaufanym ePUAP uwierzytelnionym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 570 z późn. zm).


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-II.12 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu WUK-II.0143.12
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00