Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Środowisko


1. Informacja o negatywnym oddziaływaniu na środowisko powodowanym przez osobę fizyczną WZR-IV.0143.17.3.2018
2. Informacja o negatywnym oddziaływaniu na środowisko w zakresie hałasu powodowanym przez podmiot gospodarczy WZR-III.0143.4.2.2018
3. Informacje o środowisku i jego ochronie WZR-III.0143.6.2.2018
4. Karta usługi - deklaracja DO-1
5. Karta usługi - deklaracja DO-2
6. Karta usługi - deklaracja DO-4
7. Karta usługi - deklaracja DO-5
8. Koncesjonowanie wydobywania kopalin ze złóż WZR-IV.0143.11.1.2016
9. Pozwolenie zintegrowane WZR-III.0143.3.1.2016
10. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby WZR-III.0143.2.1.2016
11. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WZR-III.0143.1.1.2016
12. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza WZR-IV.0143.5.1.2016
13. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów WZR-IV.0143.12.3.2018
14. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów WZR-IV.0143.14.3.2018
15. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów
16. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów WZR-IV.0143.13.2.2017
17. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej/dodatku do dokumentacji/hydrogeologicznej/geologiczno-inżynierskiej/złoża kopalin WZR-IV.0143.10.1.2016
18. Zatwierdzenie projektu/dodatku do projektu/robót geologicznych dla celów hydrogeologicznych/geologiczno inżynierskich/udokumentowania złoża kopaliny/dla innych celów
19. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych WZR-IV.0143.7.1.2016
20. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków WZR-IV.0143.4.3.2018
21. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne WZR-III.0143.5.1.2016
22. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia WZR-IV.0143.6.1.2016
23. Zgłoszenie projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie dla celow określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze WZR-IV.0143.8.1.2016
24. Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację WZR-IV.0143.16.3.2018

Wszystkich spraw: 24

 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00