Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Środowisko


1. Informacje o środowisku i jego ochronie WZR-III.0143.6.2.2018
2. Karta usługi - deklaracja DO-1
3. Karta usługi - deklaracja DO-2
4. Karta usługi - deklaracja DO-4
5. Karta usługi - deklaracja DO-5
6. Koncesjonowanie wydobywania kopalin ze złóż WZR-IV.0143.11.2.2018
7. Pozwolenie zintegrowane WZR-III.0143.3.2.2018
8. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby WZR-III.0143.2.2.2018
9. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WZR-III.0143.1.2.2018
10. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza WZR-IV.0143.5.2.2018
11. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów WZR-IV.0143.12.5.2018
12. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów WZR-IV.0143.14.3.2018
13. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów
14. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów WZR-IV.0143.13.2.2017
15. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej/dodatku do dokumentacji/hydrogeologicznej/geologiczno-inżynierskiej/złoża kopalin WZR-IV.0143.10.2.2018
16. Zatwierdzenie projektu/dodatku do projektu/robót geologicznych dla celów hydrogeologicznych/geologiczno inżynierskich/udokumentowania złoża kopaliny/dla innych celów
17. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych WZR-IV.0143.7.1.2016
18. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby gosp. dom. lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód WZR-IV.0143.4.4.2018
19. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne WZR-III.0143.5.2.2018
20. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia WZR-IV.0143.6.1.2016
21. Zgłoszenie projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie dla celow określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze, w tym w celu wykorzystania ciepła Ziemi WZR-IV.0143.8.3.2018
22. Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację WZR-IV.0143.16.5.2018

Wszystkich spraw: 22

 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00