Translate:
Działalność
gospodarcza
pdf
Krótkoterminowa dzierżawa terenów zieleni (do 3 miesięcy)

karta nr: UMB113

Prowadzisz działalność gospodarczą, chcesz wydzierżawić na krótki termin tereny zieleni (klasoużytki oznaczone jako „Bz”)? Poniżej wyjaśniamy, co należy zrobić.

Wniosek możesz złożyć przez Internet i wysłać:

Poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Wystarczy wypełnić wniosek. Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. W przypadku korzystania z adresu obywatel.gov.pl. pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ.

2. W celu uzyskania informacji o  możliwości wydzierżawienia terenu zadzwoń pod nr tel. 52 58 58 037: ul. Jezuicka 4A, pokój nr 12

Minimum 45 dni przed dniem planowanej dzierżawy.

Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku. Czynsz dzierżawny jest ustalany w drodze negocjacji na podstawie zarządzenia nr 426/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę 1 Kto zrealizuje Twoją sprawę?m2 gruntów  stanowiących własność Gminy Bydgoszcz.

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Referat Komunalny ul. Jezuicka 4a, pokój nr 16 tel. 52 58 58 037.

W przypadku odmowy zawarcia umowy dzierżawy, wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)

Zarządzenie nr 426/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów stanowiących własność Gminy Bydgoszcz