Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Witam na stronach EBOK


"Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich"

Celem działania Elektronicznego Biura Obsługi jest dostarczanie Klientom informacji i usług administracji w prosty i niezajmujący czasu sposób.

Usługi są dostępne przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu.

Niniejszy portal internetowy służy do wypełniania wniosków, formularzy w formie elektronicznej i składania ich do Urzędu przy pomocy Internetu, (drogą on-line). Służy również udzielaniu zamówienia publicznego w formie aukcji elektronicznej.

Poszerza spektrum usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz osób niepełnosprawnych.Znosi bariery związane z dojazdem i poruszaniem się osób ograniczonych ruchowo.


Komunikat w sprawie utrudnionego dojazdu do Wydziału Świadczeń Rodzinnych oraz Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65
Od 07.04.2018 r. z uwagi na rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z przebudową torowiska tramwajowego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od węzła Szarych Szeregów do pętli Kapuściska tramwaje linii nr 7 i 8 zostaną skierowane na trasy czasowo zmienione.
DOTACJA NA WYMIANĘ OGRZEWANIA - PROGRAM EKOPIEC 2018
Do 6 kwietnia 2018 roku można składać deklaracje przystąpienia do Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze.
Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW 2018
W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Toruniu, przy udziale NFOŚiGW, informujemy, że do dnia 23 lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
Do 15 lutego 2018 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
---

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.

E-wnioski można złożyć za pomocą: 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00