Translate:

Załatw sprawę urzędową przez internet

ikona kalendarza
e-rezerwacja wizyt w urzędzie
ikona karty płatniczej
Opłaty urzędowe online
ikona formularza
Deklaracje urzędowe online
Sprawy
obywatelskie
Zaświadczenia i dane z rejestrów PESEL, Pochówek i Cmentarze, Cudzoziemcy, Repatrianci, Dowód Osobisty, Urząd Stanu Cywilnego, Zameldowanie / Wymeldowanie, Pobyt Stały, Biuro Rzeczy Znalezionych, Żołnierze i Obronność, Karty Mieszkańca, Wybory, Zaświadczenia o zatrudnieniu
Odpady
komunalne
Deklaracje za odpady komunalne, Stawki opłat, Wpis do rejestru działalności regulowanej
Budownictwo
i architektura
Polityka lokalowa, Gospodarka nieruchomościami, Geodezja i Kataster, Ochrona środowiska, Opłaty i Podatki, Budownictwo i Architektura, Zabytki, Estetyka przestrzeni
Imprezy
i zgromadzenia
Zawiadomienia i zezwolenia, Zajęcie terenu, Patronat Prezydenta, Alkohol
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, Dodatki, świadczenia, zapomogi, Żołnierze, Opieka dzienna, Repatrianci
Społeczeństwo
obywatelskie
Wydawnictwa Promocyjno - informacyjne, Medal Prezydenta, Patronat Prezydenta, Stowarzyszenia, Bydgoski Budżet Obywatelski, Konsultacje Społeczne
Środowisko
i zwierzęta
Wędkarstwo, rejestracja łódki, Geologia, Zwierzęta, Gospodarka odpadami, Inne zadania, Ochrona zieleni
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Prawo Jazdy, Pojazdy, Jednostki pływające, Inne uprawnienia, Licencje
Działalność
gospodarcza
Zezwolenia na Alkohol, Zwierzęta, Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne, Sprawy środowiskowe, Edukacja, Opieka, Ewidencja Działalności Gospodarczej
Kultura, sport
i edukacja
Stypendia sportowe, Ewidencja klubów i stowarzyszeń, Obiekty sportowe, Żłobki i Kluby dziecięce, Stypendia edukacyjne, Dotacje, Pomoc materialna, Szkoły, Kształcenie specjalne, Imprezy
Podatki
i opłaty
Pojazdy, Pozostałe kwestie finansowe, Nieruchomości, Ulgi, Alkohol