Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Sprawy obywatelskie


1. Dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2. Dokonanie zmian w wykazie dziennych opiekunów
3. Dotacja celowa dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy
4. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej.
5. Przyjęcie zawiadomienia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
6. Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym-karta usługi
7. Przyjęcie zawiadomienia o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
8. Przyznanie Medalu Prezydenta Miasta Bydgoszczy
9. Przyznanie Patronatu Prezydenta Bydgoszczy lub udział Prezydenta Bydgoszczy w Komitecie Honorowym
10. Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
11. Punkt przechowywania rzeczy znalezionych
12. Rejestracja Żłobków i Klubów Dziecięcych
13. Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego
14. Udostepnienie danych ze zbiorów rejestrów dowodów osobistych
15. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
16. Udostępnianie danych zbiorczych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
17. Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
18. Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
19. Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
20. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Bydgoszczy
21. Wpis do wykazu dziennych opiekunów
22. Wydanie dowodu osobistego
23. Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno – lokalowych w klubie dziecięcym
24. Wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
25. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodujacej utrudnienia w ruchu lub wymagającej wykorzystania drogi w sposób szczególny

Wszystkich spraw: 31

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00