Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Co musisz wiedzieć o dowodzie osobistym!

karta nr: UMB5

Poznaj bliżej szczegóły związane z dowodem osobistym

A. Potwierdza Twoją tożsamość.

B. Potwierdza Twoje polskie obywatelstwo.

C. Pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.

Od dnia 4 marca 2019 roku wydawane są e-dowody, czyli dowody osobiste z warstwą elektroniczną, które służą dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. A od dnia 7.11.2021 e-dowody zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od dzieci poniżej 12 r. życia oraz osób, od których jest to fizycznie niemożliwe. Jeśli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców  - ważny 12 miesięcy.

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Umożliwia m. in.

A. logowanie do portali administracji publicznej (np. GOV.pl) i korzystanie z e-usług,

B. elektroniczne podpisanie dokumentów podpisem osobistym,

C. elektroniczne podpisanie się w usługach online administracji publicznej,

D. korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. lotniskach

 

Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu musisz posiadać:

- smartfon z anteną NFC oraz zainstalować aplikację eDO App

lub

- czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer i E-dowód podpis elektroniczny

Więcej informacji o e-dowodzie znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod

Dowód osobisty ma obowiązek posiadać każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód może mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

 1. Certyfikat obecności – służy do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane. Zamieszczony jest w  każdym e-dowodzie – nie wymaga ustalenia kodu PIN.
 2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – (wymagane jest ustalenie kodu PIN 1 (posiada 4 cyfry) - pozwala uwierzytelnić się w usługach online. Zamieszczony jest w warstwie elektronicznej dowodu osoby, która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona,
 3. Certyfikat podpisu osobistego – wymagane jest ustalenie kodu PIN 2 (posiada 6 cyfr) - daje możliwość do elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie, podpis ten zarazem potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jako podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych podmiotów - jeśli obie strony się na to zgodzą.

     Może mieć go osoba:

 • pełnoletnia,
 • która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła - właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat. W przypadku osób, które ukończą 18 lat na 30 dni przed datą urodzin - same wyrażają zgodę.

  UWAGA! Jeżeli chcesz mieć certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie, poinformuj o tym urzędnika

   

  1.  Przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego – możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie Twój e-dowód zostanie unieważniony. 

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

  Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

  Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych zgodnie z RODO