Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Co musisz wiedzieć o dowodzie osobistym!

karta nr: UMB5

Poznaj bliżej szczegóły związane z dowodem osobistym

A. Potwierdza Twoją tożsamość.

B. Potwierdza Twoje polskie obywatelstwo.

C. Pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.

Od dnia 04 marca 2019 roku wydawane są e-dowody, czyli dowody osobiste z warstwą elektroniczną, które służą dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. A od dnia 07.11.2021 e-dowody zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od dzieci poniżej 12 r. życia oraz osób, od których jest to fizycznie niemożliwe. Jeśli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców  - ważny 12 miesięcy.

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

A. logowanie do portali administracji publicznej (np. GOV.pl) i korzystanie z e-usług,

B. składanie podpisu osobistego,

C. korzystanie z automatycznych bramek na przejściach granicznych (np. lotniskach),

D. potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Dowód osobisty ma obowiązek posiadać każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód może mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

 1. Certyfikat obecności – służy do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane. Zamieszczony jest w  każdym e-dowodzie – nie wymaga ustalenia kodu PIN.
 2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – (wymagane jest ustalenie kodu PIN 1 (posiada 4 cyfry) - pozwala uwierzytelnić się w usługach online. Zamieszczony jest w warstwie elektronicznej dowodu osoby, która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona,
 3. Certyfikat podpisu osobistego – wymagane jest ustalenie kodu PIN 2 (posiada 6 cyfr) - daje możliwość do elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie, podpis ten zarazem potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jako podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych podmiotów - jeśli obie strony się na to zgodzą.

     Może mieć go osoba:

 • pełnoletnia,
 • która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła - właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat. W przypadku osób, które ukończą 18 lat na 30 dni przed datą urodzin - same wyrażają zgodę.

  UWAGA! Jeżeli chcesz mieć certyfikat podpisu osobistego zaznacz x na wniosku o wydanie dowodu osobistego w pkt. 5.

   

  1.  Przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego – zamieszczenie tego certyfikatu wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z niego odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.  

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

  Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

  Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych zgodnie z RODO

  Obsługa klienta w n/w godzinach:

  poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

  wtorek 800 - 1730

  piątek 800 - 1330