Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Utrata / uszkodzenie dowodu osobistego Twojego dziecka lub innej osoby, której jesteś pełnomocnikiem.

karta nr: UMB10

Dowód osobisty Twojego dziecka, podopiecznego lub innej osoby, której jesteś pełnomocnikiem został utracony lub uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy lub przez Internet. Unieważnij dowód osobisty! Możesz unieważnić każdy dowód swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem – zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku. Jeśli myślisz, że dowód Twojego dziecka lub podopiecznego jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić zaginiony dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Skorzystaj z karty Zawieszenie/cofnięcie zawieszenia e-dowodu swojego dziecka lub innej osoby - z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

1. Przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. W serwisie obywatel.gov.pl utratę / uszkodzenie zgłosisz TUTAJ

Koniecznie zaadresuj zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu - zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty Twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, zaznacz na formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet.

2. Osobiście w organie dowolnej gminy – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej. Jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony - przygotuj uszkodzony dowód!

3. Jeżeli przebywasz za granicą możesz zgłosić utratę lub uszkodzenie dokumentu dowolnemu konsulowi RP (osobiście, listownie lub faksem). Dowód osobisty dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem będzie unieważniony tak szybko, jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał ten dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie - od razu go unieważni.

Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, nieodpłatne zaświadczenie.

 

Dowód osobisty Twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

Jeżeli utratę dokumentu Twojego dziecka lub innej osoby zgłaszasz na policji - możesz otrzymać z urzędu zaświadczenie na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, które jest płatne 17 zł (na zaświadczeniu umieszczone będą informacje dot. przyczyny unieważnienia, daty unieważnienia, organu unieważniającego) - przejdź do karty "Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych osobom fizycznym" TUTAJ

 

Jeśli osoba, której jesteś pełnomocnikiem, ma w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, musi skontaktować się z tym dostawcą. Usługa nie unieważnia tego podpisu.

 

1. Rodzic.

2. Opiekun prawny, kurator z dokumentem, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu (dla wniosku składanego przez Internet jego skan).

3. Pełnomocnik – druk pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia dostępny TUTAJ- dla zgłoszenia składanego przez internet jego skan

W przypadku odnalezienia utraconego dowodu osobistego należy niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

PAMIĘTAJ! Jeżeli dowód Twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem zaginął – zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem i ochronisz ich przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko, podopieczny lub osoba, której jesteś pełnomocnikiem nie ma konta bankowego.

Usługa jest bezpłatna. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A. ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225, 

B. ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2022.671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865) 

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Obsługa klienta w nw. godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330