Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Utrata / uszkodzenie Twojego dowodu osobistego.

karta nr: UMB11

Utraciłaś / utraciłeś dowód osobisty? Twój dowód osobisty został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy lub przez internet – sam unieważnij dowód osobisty! Możesz unieważnić każdy dowód – zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.Jeśli myślisz, że Twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz go czasowo zawiesić i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Skorzystaj z karty Zawieszenie/cofnięcie zawieszenia e-dowodu - z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

1. Przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. W serwisie obywatel.gov.pl utratę / uszkodzenie zgłosisz TUTAJ

2. Osobiście w organie dowolnej gminy – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Twój dowód osobisty został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

3. Jeżeli przebywasz za granicą możesz zgłosić utratę lub uszkodzenie dokumentu dowolnemu konsulowi RP (osobiście, listownie lub faksem). Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia urzędnik unieważni Twój dowód.

Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, nieodpłatne zaświadczenie. W przypadku zgłoszenia za pomocą usługi elektronicznej zaświadczenie jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której dokonano zgłoszenia. 

Jeśli utratę zgłaszasz na policji - możesz otrzymać z urzędu zaświadczenie na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, które jest płatne 17 zł (na zaświadczeniu umieszczone będą informacje dot. przyczyny unieważnienia, daty unieważnienia, organu unieważniającego) - przejdź do karty "Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych osobom fizycznym" - TUTAJ

1. Każdy, kto utracił / uszkodził dowód osobisty.

2. Pełnomocnik – druk pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia dostępny TUTAJ

W przypadku odnalezienia utraconego dowodu osobistego należy niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

PAMIĘTAJ! Jeżeli Twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego!

Usługa jest bezpłatna. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A.  ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225, 

B.  ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Obsługa klienta w n/w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330