Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Kradzież tożsamości / Nieuprawnione wykorzystanie Twoich danych osobowych

karta nr: UMB18

Podejrzewasz, że Twoje dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób np. ktoś zaciągnął na Twoje dane kredyt w banku albo podpisał umowę z operatorem telekomunikacyjnym?

W przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można zgłosić ten fakt w dowolnym organie gminy.

W zgłoszeniu uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Urzędnik może Cię poprosić o przedstawienie informacji uzasadniających zgłoszenie. Możesz dołączyć dokument, który uprawdopodobni kradzież Twojej tożsamości np.

  • pismo lub e-mail z firmy, z którą masz podpisaną umowę, informujące Cię o wycieku danych osobowych
  • wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego klientów o wycieku danych z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła Twoje dane osobowe
  • zaświadczenie np. z policji

Zabierz ze sobą swój dowód osobisty!

1.            Osobiście – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

2.            Przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ 

3.            Poprzez obywatel.gov.pl (dołącz dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości), a w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo załącza się skan pełnomocnictwa (w tym przypadku skorzystaj z karty "Kradzież tożsamości/Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych Twojego dziecka lub innej osoby  dostępnej  TUTAJ  - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. W serwisie obywatel.gov.pl sprawę zrealizujesz TUTAJ  

 

UWAGA! Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych powoduje unieważnienie dowodu osobistego. Unieważnionym dokumentem nie można się posługiwać. Należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego wpisując powód wymiany – kradzież tożsamości. 

Usługa jest bezpłatna. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A.  ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego" tel. (52) 58 58 651, -885, -225, 

B. ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2022.671)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865) 

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO