Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego - złóż wniosek.

karta nr: UMB20

Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? A może chcesz, by Twoje dziecko lub podopieczny mieli e-dowód z odciskami palców, choć ich zwykły dowód jest jeszcze ważny? Złóż wniosek osobiście lub przez internet!

1.            Aktualną, kolorową fotografię

2.            W przypadku wymiany dokumentu z powodu kradzieży tożsamości dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości Twojego dziecka, podopiecznego np. pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych

3.            Jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem, dokument, który to potwierdza np. orzeczenie sądu

4.            Twój aktualny dowód osobisty a w przypadku wymiany dokumentu dziecka lub podopiecznego - aktualny dowód Twojego dziecka, podopiecznego (nawet jeżeli stracił już ważność)

1. Osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej

2. Przez internet - w serwisie obywatel.gov.pl złożysz TUTAJ jednak jeśli składasz wniosek przez internet dla osoby, która ukończyła 12 lat, należy w terminie 30 dni od złożenia wniosku zgłosić się z podopiecznym do organu gminy w celu uzupełnienia go o odciski palców oraz wzór podpisu (czyli podopieczny oraz osoba, która wnioskowała o dowód usługą online). Dane te zostaną pobrane w urzędzie i zamieszczone w dowodzie osobistym. W przeciwnym wypadku taki wniosek pozostanie bez rozpoznania.

 

Jeżeli dziecko nie ma numeru PESEL, wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek (wniosek pomocniczy TUTAJ) i zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego i wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika stanu cywilnego. 

 

       Jeśli dowód osobisty Twojego dziecka lub podopiecznego traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ WYMIENIAĆ DOWODU, jeśli zmienia się adres zameldowania Twojego dziecka lub podopiecznego albo nazwa urzędu, który wydał dowód.

 

Pamiętaj! Jeśli do wniosku zostały dodane załączniki (inne niż zdjęcie ), weź ze sobą oryginały dokumentów. 

Aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami.

Do wniosku składanego przez internet dołącz kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje  odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45mm (szerokość x wysokość) 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku. Jeżeli składasz wniosek przez internet dołącz orzeczenie a oryginał musisz przedłożyć podczas uzupełniania wniosku o odciski palców i podpis - w przypadku osób powyżej 12. roku życia. A dla dzieci do 12. roku życia oryginał musisz przedłożyć podczas odbioru dowodu osobistego. 

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy - należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli składasz wniosek przez internet dołącz zaświadczenie a oryginał musisz przedłożyć podczas uzupełniania wniosku o odciski palców i podpis - w przypadku osób powyżej 12. roku życia. 

Zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

1.            Jeden z rodziców.

2.            Opiekun prawny.

3.            Kurator.

PAMIĘTAJ!Dzieci lub podopieczni powyżej 5. roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas osobistego składania wniosku przez rodzica.

Jeżeli składasz wniosek przez internet dla osoby, która ukończyła 12 lat należy uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym.

Na wizytę w urzędzie jest 30 dni od dnia złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

 

Jeżeli Twoje dziecko lub podopieczny jest osobą niepełnosprawną a złożenie wniosku w urzędzie stanowi problem!!! Urząd zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu Twojego dziecka lub podopiecznego!

Opiekunowie, których dzieci czy podopieczni, z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności nie mogą osobiście stawić się w urzędzie,  powiadamiają o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu przez nich wskazanym. Należy zgłosić to pod numerem telefonu (52) 58 58 247.

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie Ci o tym. 

Dokument jest bezpłatny. 

1.            Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A. ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225, 

B.  ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych zgodnie z RODO