Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Odbiór dowodu osobistego.

karta nr: UMB16

Poznaj zasady odbioru dowodu osobistego

1.  Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.

2.  Dzieci w wieku od 13-18 lat oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

3. Rodzic albo opiekun prawny dla dzieci w wieku od 0-13 lat oraz dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

4. Pełnomocnik - (w przypadku, gdy wniosek o jego wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu pobytu wnioskodawcy, który nie mógł przybyć z wnioskiem do urzędu ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę) - druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

Pamiętaj! Dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego!

Dzieci, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 12 roku życia a były obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy nie muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego.

UWAGA! Przy odbiorze dowodu osobistego otrzymuje się kopertę z kodem PUK – umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, może go odebrać wyłącznie posiadacz (nie rodzic, opiekun prawny, kurator ani nie pełnomocnik) w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Aby aktywować certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia należy nadać Kod PIN 1 (4 cyfry) a aktywacja certyfikatu podpisu osobistego wymaga ustalenia kodu PIN 2 (6 cyfr). Kody PIN 1 oraz PIN 2 może ustalić tylko posiadacz dowodu osobistego (nie rodzic, opiekun prawny, kurator ani nie pełnomocnik) w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Warto wcześniej ustalić kod PIN 1 oraz PIN 2. Ułatwi to sprawny odbiór dokumentu tożsamości! 

Gotowość dowodu osobistego do odbioru możesz sprawdzić w TUTAJ, wpisując numer wniosku o wydanie dowodu osobistego, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku.

W celu uzyskania informacji w sprawie odbioru dowodu osobistego możesz również zadzwonić pod numer telefonu (52) 58 58 884 lub (52) 58 58 650.

Usługa jest bezpłatna. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A  ul. Przyrzecze 13, parter "Wydawanie dowodów osobistych", tel. (52) 58 58 884, -650,

B. ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Obsługa klienta w n/w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330