Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Odbiór dowodu osobistego.

karta nr: UMB16

Poznaj zasady odbioru dowodu osobistego

1.  Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

2.  Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dziecko w wieku od 13-18. roku życia oraz osoba częściowo ubezwłasnowolnionej)

3.  Rodzic albo opiekun prawny dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (dla dziecka w wieku od 0-13. roku życia oraz dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej)

4.  Pełnomocnik - (w przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu pobytu wnioskodawcy, który nie mógł przybyć z wnioskiem do urzędu ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę) - druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

Zabierz ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, dowód osobisty swojego podopiecznego (również ten, który stracił już ważność).

Dowód odbierzesz w urzędzie, który przyjął Twój wniosek. Jeśli po złożeniu wniosku o dowód wyjechałeś za granicę - dowód możesz odebrać po powrocie do kraju. Nie odbierzesz dowodu w konsulacie!

Pamiętaj! Dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego!

Dzieci, które ukończyły 5. rok życia i nie ukończyły 12. roku życia a były obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy nie muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego.

Dzieci powyżej 5. roku życia, dla których złożono wnioski e-usługą koniecznie muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. 

UWAGA! Przy odbiorze dowodu osobistego otrzymuje się kopertę z kodem PUK – umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, może go odebrać wyłącznie posiadacz (nie rodzic, opiekun prawny, kurator ani nie pełnomocnik) w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Aby aktywować certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia należy nadać Kod PIN 1 (4 cyfry) a aktywacja certyfikatu podpisu osobistego wymaga ustalenia kodu PIN 2 (6 cyfr). Kody PIN 1 oraz PIN 2 może ustalić tylko posiadacz dowodu osobistego (nie rodzic, opiekun prawny, kurator ani nie pełnomocnik) w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Warto wcześniej ustalić kod PIN 1 oraz PIN 2. Ułatwi to sprawny odbiór dokumentu tożsamości! 

Gotowość dowodu osobistego do odbioru możesz sprawdzić w TUTAJ, wpisując numer wniosku o wydanie dowodu osobistego, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku. 

 

Usługa jest bezpłatna. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A  ul. Przyrzecze 13, parter "Wydawanie dowodów osobistych", tel. (52) 58 58 884, -650,

B. ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO