Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Zawieszenie / cofnięcie zawieszenia swojego e-dowodu.

karta nr: UMB6

Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze się znajdzie, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni! W tej usłudze możesz zgłosić zawieszenie lub cofnąć zawieszenie tylko swojego e-dowodu (dowodu z warstwą elektroniczną wydanego po 4 marca 2019 roku).

1. Przez internet bez konieczności wizyt w urzędzie - potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić Twoją tożsamość. W serwisie obywatel.gov.pl sprawę zrealizujesz TUTAJ

2. Osobiście w organie dowolnej gminy – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Zgłoś się do urzędu z wypełnionym wnioskiem:

- druk zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w e-dowodzie dostępny TUTAJ

- druk zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w e-dowodzie dostępny TUTAJ

3. Przez pełnomocnika - druk pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia dostępny TUTAJ

Osobie dokonującej zgłoszenia wydaje się nieodpłatne zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia. Osobie dokonującej zgłoszenia przez internet, zaświadczenie nieodpłatne wydaje się na żądanie.

UWAGA!  Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. W takiej sytuacji złóż wniosek o nowy e-dowód. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie,  e-dowód będzie znowu ważny!

Usługa jest bezpłatna. 

1. Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A.  ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225.

B.  ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO