Translate:
Podatki
i opłaty

Podatki i opłaty

Alkohol