Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie

Medal Prezydenta
pdf
Medal Prezydenta

karta nr: UMB263

Znasz osobę, która - Twoim zdaniem - zasługuje na wyróżnienie Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy? Sprawdź, jak można ubiegać się o Medal.

Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy jest nadawany dla uhonorowania osób, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych dla Bydgoszczy.

Medal przyznaje Prezydent Miasta z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu pisemnego wniosku.

We wniosku musisz podać zarówno swoje dane osobowe, jak i dane osoby lub instytucji, której kandydaturę zgłaszasz do wyróżnienia Medalem.

Niezbędnym elementem wniosku jest wskazanie zasług osoby/jednostki, które Twoim zdaniem uzasadniają przyznanie Medalu, a także proponowany termin i miejsce wręczenia wyróżnienia.

Medal wręcza Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta.

Zorganizowanie uroczystości związanych z wręczeniem Medalu należy do osoby wnioskującej o jego przyznanie.

Wniosek powinien być złożony (osobiście lub tradycyjną drogą pocztową) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1) najpóźniej na 30 dni przed proponowaną datą wręczenia Medalu.

Wniosek można pobrać TUTAJ

Zarządzenie nr 237/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Medalu Prezydenta Miasta Bydgoszczy - treść dokumentu TUTAJ