logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie odpisu zaświadczenia o spłacie jednorazowej opłaty przekształceniowej (WK-III.0143.5.1.2021)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)

Wymagane dokumenty

1.   Wypełniony wniosek o wydanie odpisu zaświadczenia.

2.   Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy:

-  potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie odpisu zaświadczenia,

- pełnomocnictwo wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
(w przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika).

Opłaty

Opłata skarbowa:

1.  Opłata skarbowa za każdy wydany egzemplarz odpisu zaświadczenia wynosi 5 zł,

2. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy lub odbioru odpisu zaświadczenia przez osobę niespokrewnioną w pierwszym stopniu opłata wynosi 17 zł,

 

Zapłacić można :

A.   W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (w budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 na parterze oraz w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni).

B.   Bezprowizyjnie w oddziale banku Pekao S.A.

C.   Przelewem bankowym na rachunek nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem przelewu „Opłata skarbowa za odpis zaświadczenia/pełnomocnictwo”, odbiorca Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Termin

Wniosek realizujemy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 6-14,

85-102 Bydgoszcz

pok. nr: 121, 206, 209

tel. (52)585-88-04, (52)585-84-94, (52)585-88-49, (52) 585-82-34, (52)585-94-89,

       (52)585-91-05, (52)585-94-60

Tryb odwoławczy

Dodatkowe informacje

Złożenia wniosku dokonuje osoba, na którą zostało wydane pierwotnie zaświadczenie osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.