Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Kształcenie specjalne
pdf
Skierowanie do kształcenia specjalnego

karta nr: UMB187

Twoje dziecko ma podjąć naukę w szkole specjalnej lub ośrodku szkolno-wychowawczym, lub ma być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju? Jesteś osobą pełnoletnią, która chce podjąć naukę w szkole specjalnej lub ośrodku szkolno-wychowawczym? Nie wiesz, jak uzyskać skierowanie do wybranej placówki specjalnej? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Zgłoszenia może dokonać każdy rodzic/opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń, którego dotyczy wniosek.

Aby złożyć wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego należy:

  • Wypełnić wniosek o wydanie skierowania do szkoły specjalnej lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego – do pobrania  TUTAJ
  • Dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Dołączyć informację o uzgodnieniu z dyrektorem szkoły miejsca dla dziecka w szkole lub placówce wskazanej we wniosku.

 

  • W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: (52) 58 59 227 (pokój nr 303) lub (52) 58 58 041 (pokój nr 323B).

lub

  • Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

UWAGA:

Jeżeli nie jesteś mieszkańcem Bydgoszczy, a chciałbyś, aby Twoje dziecko podjęło naukę w bydgoskiej szkole specjalnej lub ośrodku szkolno-wychowawczym, skieruj swoje kroki do Starostwa Powiatu, w którym mieszkasz. Starosta złoży do nas wniosek w Twoim imieniu.

Niezwłocznie, po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opłat nie pobiera się.

Sprawę prowadzimy przez 30dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15, III piętro, pokój nr 303 (tel. 52 58 59 227) lub  pokój nr 323B (tel. 52 58 58 041).

Nie ma trybu odwoławczego.

Art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2024 r., poz. 737).

Możesz także fizycznie złożyć dokumenty w Sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu UMB,
ul. Grudziądzka 9-15; pok. 306-308, budynek B, III piętro, tel. (52) 58-58-136.