Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie
Strona główna / Społeczeństwo obywatelskie / Konsultacje Społeczne

Społeczeństwo obywatelskie

Konsultacje Społeczne
pdf
Konsultacje społeczne

karta nr: UMB262

Konsultacje społeczne są formą dialogu, którą miasto prowadzi z mieszkańcami, by poznać ich opinie. Rozmawiamy z mieszkańcami w ważnych dla naszej lokalnej społeczności sprawach. Konsultowane będą zarówno kwestie dotyczące spraw bieżących, takich jak remonty i inwestycje oraz dokumenty, których proces konsultacyjny wymagany jest przepisami prawa. Konsultacje społeczne dają nam więcej możliwości, a przede wszystkim więcej narzędzi, by w sposób sprawny, ale również bardziej atrakcyjny dla mieszkańców, przedstawić konsultowany temat i poznać zdanie i opinie bydgoszczan. Nie będziemy ograniczać się wyłącznie do wypełniania ankiet, czy przesyłania swoich uwag. Narzędzia takie jak otwarte spotkania, czy warsztaty będą kolejnym elementem naszych działań. Głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego liczymy na zainteresowanie bydgoszczan i duże zaangażowanie we wspólnie podejmowane decyzje.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą złożyć, do Rady Miasta Bydgoszczy, Rady Osiedli – w zakresie ich działalności, Rady lub Zespoły doradcze powołane przez Prezydenta Miasta, Organizacje Pozarządowe i mieszkańcy Bydgoszczy.

W przypadku organizacji pozarządowych musi być to wspólna inicjatywa co najmniej trzech podmiotów, natomiast w przypadku mieszkańców do wniosku musi zostać dołączona lista z co najmniej 100 podpisami z poparciem.

Wystarczy wypełnić wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. W zależności od tego, jaką stronę reprezentujesz, należy wypełnić jeden z poniższych wniosków:

- wniosek dla Rad Osiedli, Rad lub Zespołów doradczych powołanych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy lub zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy dostępny jest TUTAJ (do wniosku o przeprowadzenie konsultacji załącza się stosowną uchwałę Rady lub Zespołu).

- wniosek dla organizacji pozarządowych dostępny jest TUTAJ.

- wniosek  dla mieszkańców dostępny jest TUTAJ.

Wniosek można skierować na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl lub drogą korespondencyjną: Urząd Miasta Bydgoszcz, Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem „Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych”.

Nie ma ograniczenia jeśli chodzi o tematy konsultowanych zagadnień. Ważne jednak, by konsultowana sprawa była istotna z punktu widzenia mieszkańców. Konsultowany temat może mieć zarówno zasięg ogólnomiejski (dotyczący wszystkich bydgoszczan), jak i lokalny dotyczący określonej grupy mieszkańców. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji dotyczącej wnioskowanego przedsięwzięcia wyda Rada Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z regulaminem konsultacje muszą trwać co najmniej 21 dni. Z kolei informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji pojawi się na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. Istnieje możliwość przeprowadzenia procesu konsultacyjnego w krótszym czasie, jednak może się to zdarzyć tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ta decyzja należy do Ciebie. Zgodnie z regulaminem, proces konsultacyjny musi zostać przeprowadzony za pomocą minimum dwóch narzędzi, jednak można wskazać więcej możliwości. Istnieje możliwość przeprowadzenie ankiety, warsztatów, otwartych spotkań dla mieszkańców, czy spotkań z udziałem eksperta.

Wyniki konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

Konsultacje społeczne odbywają się na podstawie regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” będącym załącznikiem do Uchwały Nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.

Wszystkie informacje o konsultacjach społecznych odbywających się w mieście można znaleźć na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl