Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Żołnierze i Obronność
pdf
Rekompensata z tytułu ćwiczeń wojskowych

karta nr: UMB66

Odbyłeś ćwiczenia wojskowe? Chcesz uzyskać rekompensatę utraconego wynagrodzenia?

Wniosek można złożyć poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych znajdziesz TUTAJ.

Wniosek złożyć może żołnierz rezerwy oraz osoba przeniesiona do rezerwy, niebędąca żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe. 

1. Wypełniony wniosek. Druk wniosku znajdziesz TUTAJ.

2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej (oryginał).

3. Zaświadczenie wydane przez pracodawcę określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia. Prawidłowy wzór zaświadczenia znajdziesz TUTAJ.

4. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wniosek możesz wysłać za pośrednictwem platformy gov.pl poprzez opcję PISMO OGÓLNE. Nie musisz przychodzić do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wniosek można wysłać listownie. Jeżeli zamierzasz złożyć wniosek osobiście lub poprzez pełnomocnika, czekamy w Referacie Wojskowym w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296. 

Po odbyciu ćwiczeń wojskowych, jednak nie później niż trzy miesiące po ich zakończeniu.

Wydanie decyzji o wypłacie rekompensaty z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli działasz przez pełnomocnika należy dokonać opłatę 17 zł za jedno pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Opłatę za pełnomocnictwo zapłacisz przelewem bankowym na konto: Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł przelewu: opłata za pełnomocnictwo.

Na wydanie decyzji i wypłatę rekompensaty będziesz czekał do siedmiu dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Art. 801 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 2305), w związku z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. Z 2021r., poz 372 ze zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 881).

TUTAJ możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.