Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Żołnierze i Obronność
pdf
Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego

karta nr: UMB67

Zgłosiłeś się do służby przygotowawczej? Masz na wyłącznym utrzymaniu rodzinę bądź jesteś żołnierzem samotnym?

Wniosek można złożyć poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego znajdziesz TUTAJ.

Wniosek złożyć może osoba powołana do służby przygotowawczej. 

W sprawie o uznanie za żołnierza samotnego:

1. Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby z kartą powołania  za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego znajdziesz TUTAJ.

2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej lub karta powołania do czynnej służby wojskowej.

3. Oświadczenie wnioskującego zawierające następujące informacje:

A. Nie jest w związku małżeńskim,

B. Prowadzi odrębne gospodarstwo domowe,

C. Samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny

D. W lokalu lub domu jest zameldowany na pobyt stały od dnia...

E. Nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu.

W sprawie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:

1. Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby z kartą powołania  za posiadającego na  wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego znajdziesz TUTAJ.

2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej.

3. Karta powołania do czynnej służby wojskowej.

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa.

5. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

6. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.

7. Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.

Do wglądu:

Dowód osobisty członka rodziny.

Wniosek możesz wysłać za pośrednictwem platformy gov.pl poprzez opcję PISMO OGÓLNE. Nie musisz przychodzić do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wniosek można wysłać listownie. Jeżeli zamierzasz złożyć wniosek osobiście lub poprzez pełnomocnika, czekamy w Referacie Wojskowym w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296. 

Po otrzymaniu karty powołania.

Wydanie decyzji w sprawie uznania żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli działasz przez pełnomocnika należy dokonać opłatę 17 zł za jedno pełnomocnictwo. 

Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Opłatę za pełnomocnictwo zapłacisz przelewem bankowym na konto: Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł przelewu: opłata za pełnomocnictwo

Na wydanie decyzji będziesz czekał do trzydziestu dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

art. 801 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 2305), w związku z art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 372, ze zm.)

TUTAJ możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.