Translate:
Działalność
gospodarcza
Strona główna / Działalność gospodarcza / Ewidencja Działalności Gospodarczej
pdf
Wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych / likwidacja placówki

karta nr: UMB105

Jesteś osobą fizyczną lub prawną, która zlikwidowała prowadzone przez siebie niepubliczne przedszkole, szkołę lub placówkę i chcesz wykreślić wpis z ewidencji? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu lub za pomocą ESP ePuap: /umb/SkrytkaESP (jeśli posiadasz podpis elektroniczny).

Wniosek składa organ prowadzący szkołę, placówkę lub pełnomocnik reprezentujący organ prowadzący (pełnomocnictwo musisz dołączyć do wniosku).

Aby złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych należy:

1. Wypełnić wniosek o wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  – do pobrania TUTAJ

2. Dołączyć załącznik – zaświadczenie o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: (52) 58 59 202 (pokój nr 303) lub (52) 58 58 136.

Po zakończeniu działalności placówki i pozyskaniu zaświadczenia o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Opłat nie pobiera się.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni .

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B,  III piętro, pokój nr 303 (tel. 52 58 59 202) lub tel. 52 58 58 041.

Odwołanie od decyzji o wykreśleniu wpisu wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021  poz. 1082 t.j.)

Rekomendujemy załatwienie sprawy przez Internet. Możesz także fizycznie złożyć dokumenty, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w Sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu UMB, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 306-308, budynek B, III piętro, tel. (52) 58-58-136 lub przesłać komplet dokumentów pocztą tradycyjną.