logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (Ważne: komunikat o wydawaniu dokumentu u dołu strony ) (WGK-I.0143.3.1.2020)

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 t.j.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003 t.j.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (duplikatu karty wędkarskiej) - załącznik nr 1 do karty usługi nr WGK-I.0143.3.1.2020.
  2. Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego (duplikatu karty łowiectwa podwodnego) - załącznik nr 2 do karty usługi nr WGK-I.0143.3.1.2020.
  3. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu ochrony i połowu ryb.
  4. Aktualne zdjęcie (wymiary: 3cm x 4cm).
  5. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wniosek o wydanie karty wędkarskiej składa osoba małoletnia. 

Opłaty

Opłata za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy nr 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697  Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Termin

W ciągu 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, tel.: 52 32 88 118, 52 58 58 118.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

RODO w załączniku

KOMUNIKAT

W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OGRANICZEŃ DOSTĘPU DO URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY  ZWIĄZANYCH Z  EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA, KARTĘ WĘDKARSKĄ MOŻNA ODBIERAĆ  WE WTOREK PRZYPADAJĄCY CO NAJMNIEJ 10 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY W GODZINACH OD 16.00 DO 17.30, NA PARTERZE BUDYNKU PRZY
UL. JEZUICKIEJ 4A.