Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie
Strona główna / Społeczeństwo obywatelskie / Wydawnictwa Promocyjno - informacyjne

Społeczeństwo obywatelskie

Wydawnictwa Promocyjno - informacyjne
pdf
Wydawnictwa promocyjno-informacyjne - materiały dla Organizatorów

karta nr: UMB85

Organizujesz wydarzenie o dużym zasięgu i oddźwięku promocyjnym, na którym chcesz wręczyć najważniejszym gościom materiały promocyjne miasta? Niezbędne jest złożenie wniosku o przekazanie wydawnictw promocyjno-informacyjnych.

Koniecznie przed złożeniem wniosku zapoznaj się z zapisami Regulaminu przekazywania wydawnictw promocyjno–informacyjnych podmiotom zewnętrznym. Regulamin jest dostępny TUTAJ. Wniosek należy pobrać ze strony Urzędu Miasta. Wniosek jest dostępny TUTAJ. Po podpisaniu i zeskanowaniu należy złożyć go drogą elektroniczną lub wysłać pocztą tradycyjną do Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą nie wcześniej niż 2 miesiące, ale nie krócej niż 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem.

Wniosek o przekazywanie wydawnictw promocyjno–informacyjnych podmiotom zewnętrznym. Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Dokumenty muszą być podpisane osobiście (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna) lub przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów (w przypadku firm, stowarzyszeń, instytucji).  Jeżeli przesyłam wniosek drogą elektroniczną pamiętaj o jego podpisaniu i zeskanowaniu. W ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

Zarówno złożenie wniosku, jak i wydanie materiałów nie podlega opłacie.   

W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz informację czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania materiałów. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i zgodnie ze stanem magazynowym.

Wydział Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, ul. Jezuicka 1, pokój 106A, tel. 52 58 58 446, e-mail: bp@um.bydgoszcz.pl 

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 256/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazywania wydawnictw promocyjno-informacyjnych podmiotom zewnętrznym.