logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wniosek o przekazanie wydawnictw promocyjno - informacyjnych (BP)

Podstawa prawna

Uchwała Nr LXII/959/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Regulamin

Opłaty

brak

Termin

Wnioski należy składać nie później niż na dwa tygodnie przed realizacją przedsięwzięcia, jednakże nie wcześniej niż dwa miesiące przed planowanym terminem wydarzenia.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 58 58 446

mail: bp@um.bydgoszcz.pl

Tryb odwoławczy

nie dotyczy