Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Gospodarka nieruchomościami
pdf
Czasowe zajęcie terenu

karta nr: UMB148

Masz pozwolenie na budowę lub zgłosiłeś rozpoczęcie robót i potrzebujesz czasowo zająć teren niebędący Twoją własnością? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie czasowego zajęcia terenu

Zgłoszenia można dokonać:

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - TUTAJ

Inwestor

Aby zgłosić czasowe zajęcie terenu należy przygotować:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu – dostępny TUTAJ

2. Komplet planów sytuacyjno-wysokościowych (z kolorowym oznaczeniem inwestycji i działek w zakresie wniosku).

3. Komplet map ewidencji gruntów z naniesioną  inwestycją.(dla sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniami j.w.).

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Warunki gestora sieci dotyczące przyłączenia.

6. Opinia ZUDP z mapą.

7.  Uzgodnienia z  zarządcami lub użytkownikami terenów Gminy lub Skarbu Państwa (np.ADM, Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa, instytucje państwowe lub samorządowe).

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie przez ePUAP TUTAJ

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu 52 58 58 415 

Przed rozpoczęciem prac

Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej, a wyliczenie opłaty za czasowe zajęcie terenu otrzymasz na piśmie wraz z numerem konta rachunku bankowego do wpłaty. 

Sprawę prowadzimy 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Referat Gospodarki Gruntami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. 1 tel. 52 58 58 415

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Ustawa z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U 2020 poz. 1990 ze zm.)

Czasowe zajęcie terenu:

1. W pasie ruchu drogowego – po zgodę należy udać się do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

2. Na terenach zielonych – po zgodę należy zgłosić się do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy